Forældrebestyrelsen (Gruppestyrelsen)

Forældrebestyrelsen (Gruppestyrelsen)

 

Gruppestyrelsen er gruppens "bestyrelse". Den har ansvaret for gruppens økonomi, og for at gruppen og dens afdelinger ledes i overensstemmelse med korpsets formål, arbejdsgrundlag og love.

Gruppestyrelsen består af forældrerepræsentanter, gruppelederen og afdelingsledere samt af op til to ungdomsrepræsentanter.

Forældrerepræsentanterne vælges for to år på det årlige grupperådsmøde (forældremøde), der fungerer som gruppens generalforsamling. Af hensyn til kontinuiteten i gruppestyrelsen anbefales det, at halvdelen af forældrerepræsentanterne vælges i ulige år og den anden halvdel i lige år.

Lederne i gruppestyrelsen er gruppelederen og mindst 2 af afdelingslederne.

Desuden kan vælges en til to ungdomsrepræsentanter (alder 15-23 år), som er medlemmer af gruppestyrelsen på lige vilkår med de øvrige medlemmer.

 

Bestyrelsen består for øjeblikket af

Formand  Sanne Dan Jensen sannedan [at] gmail [dot] com

Kasserer  Henning Munch henning_munch [at] hotmail [dot] com

 

Forældrerepræsentant Iben Kiellberg 

Forældrerepræsentant Heidi Holmdahl

Gruppeleder Gunver Sommer   tlf. 22140864  gunversommer [at] gmail [dot] com

Lederrepræsentant Mette Swain 

Lederrepræsentant Line Hansen

Ung i bestyrelsen Lucas Vulpius

Ung i bestyrelsen Frederik Kiellberg

 

Bestyrelsesuppleant  Christian Eekholm

Bestyrelsessuppleant  Hanne Fank  

 

Revisor  Jørgen Hertz 

 

---------------------------------------------------------------

Medlemsansvarlig:  

Anne Pipper Lauritsen,   29829241,  anne_lauritsen [at] hotmail [dot] com

 

Formand Fort Vest Fondet:  

Tom Helmer Hansen,   31346761,  thelmer [at] me [dot] com

 

Hyttevagt Fort Vest:  

Tommy Nørgaard,   28552305,  fam [dot] noergaard [at] gmail [dot] com