Nyheder

MiniMikro

Elsker du friluftsliv og arbejdet med børn ?

Elsker du friluftliv og arbejdet med børn i aldersgruppen 6 – 9 år? - Bliv Spejderleder hos Rødovrespejderne og få en lederuddannelse samt bonus til dit CV

Er du i gang med pædagoguddannelsen eller er færdiguddannet pædagog med evt. specialisering inden for Skole – og friluftspædagogik, giver vi dig og evt. et par medstuderende mulighed for at gøre teori til praksis (learning by doing) af blandt andet følgende områder fra dit studie; natur og udeliv, samarbejde og udvikling, relationer og kommunikation, sundhedsfremme og bevægelse.

Ved at blive spejderleder hos Rødovrespejderne får du mulighed for både en lederuddannelse og at få en udtalelse til dit CV, så du står bedre i en fremtidig jobansøgning.

Hos Rødovrespejderne ændrede vi i sommeren 2014 mødetiden fra hverdage til hver anden søndag eftermiddag for de 6 - 9 årige spejdere. Dette har givet os en unik mulighed for at give børnene mulighed for et aktiv friluftliv, hvor vi værdsætter udelivet og naturen. Vi er ude i naturen - hver gang. Året rundt. 

Det praktiske:
- Spejdermøderne ligger hver andet søndag (ulige uger) fra 12.00 – 14.00, lederne er der typisk fra kl 11.30 – 14.30, hvor den sidste tid typisk bruges til refleksion over mødet
- Spejdermøderne er opbygget efter en fast struktur, hvor en eller flere ledere har ansvaret for én aktivitet af af 15 - 20 min varighed, der så bliver gentaget. Det tager typisk 20-60 min at forberede et modul.
- Du får adgang til en stor aktivitetsdatabase og aktivitetsmateriale. Vi har blandt andet udstyr til naturformidling (herunder bestemmelsesduge), eget bålplads, og direkte adgang til Vest Volden. 
- Du får tilbuddet om at få tilknyttet en mentor, der er en erfaren leder.
- Vi holder planlægningsmøde ca. hvert kvartal samt efter behov (typisk en hverdags aften).
- Det koster 75,- dkr årligt (grundet Tips & lotto - loven), men du vil blive kompenseret med gratis uniform, ture og kurser, samt en udtalelse til dit CV.
- Vores spejderhytte ligger: Ved Voldgraven 59A, 2610 Rødovre
- Såfremt du selv har børn i aldersgruppen, er det også muligt at tage disse med.
- Information om gruppen kan ses her på hjemmesiden og billeder fra vores aktiviteter i foråret kan ses på gruppens facebookside (
https://www.facebook.com/pages/Rødovrespejderne/195145310513992

Ps – Såfremt du hellere vil lave aktiviteter for børn mellem 3-6 år høre vi også meget gerne fra dig.

Uddybende information og henvendelse kan ske til 
Torben Ruby, Rubyto2 [at] gmail [dot] com, tlf: 31570160


Bål2014

Sommerhilsen

”Spejder er ikke noget man går til - spejder er noget man ER ! ”  Den gode gamle talemåde holder stadig….  

Vi ledere er 100% frivillige, vi betaler endda kontingent for at få lov til at udvikle og opleve børnene. Men det hele hænger heller ikke sammen uden spejdernes og forældrenes indsats for at få gruppen og rammerne til at fungere.

Igennem en masse forskellige frilufts- og naturaktiviteter er vores primære mål jo at udvikle børnene og de unge spejdere, til at sætte pris på menneskers forskelligheder og bruge det positivt, og i første omgang at kunne tage ansvar for sig selv og efterhånden som de bliver ældre, også tage mere og mere ansvar for hinanden og de rammer de er i (familien, patruljen, gruppen, lokalsamfundet osv.)

Aktiviteterne i og omkring Rødovrespejderne kommer ikke af sig selv. Og hytten er der ikke bare. Det er vores egen hytte, som vi har ansvar for, både økonomisk og praktisk. Det betyder at vi selv skal stå for vedligeholdelse og udvikling af hytten. I det forløbne spejderår har vi oplevet en rigtig god vilje hos en håndfuld forældre, som virkelig har taget en tørn i forhold til at få renholdt hytten og få specielt det nye køkken gjort mere brugbart, og for at få startet nogle aktiviteter til sikring af taget.

Vi ser frem til det nye spejderår med masser af forventninger til at vi sammen (spejdere, forældre og ledere) kan fortsætte den rigtig gode trend, og løfte det fælles ansvar for at skabe rammerne for det spejderarbejde, som giver både os og børnene rigtig meget. Når det nye spejderår starter, er det med nogle større ændringer på mødestrukturen for specielt mikroer og minier, men vi er overbeviste om at det giver en masse nye muligheder og vi glæder os.

Vi vil fortsat satse på at lave aktiviteter både for de enkelte grene og på tværs af hele gruppen, da vi vurderer at spejdernes muligheder for at skabe og udvikle deres venskaber på tværs af køn og alder, er en vigtig del af det, at være spejder.

Rigtig god sommer Smile
Gunver


Emneord: Familiespejder 0 - 6 år Mikro 0.- 1. klasse Mini 2.- 3. klasse Junior 4.- 5. klasse Trop 6. klasse og op Klan